teisipäev, 12. oktoober 2021

Isiku- ja mälestusnäitus "Metsamüüt ja müstiline sõõr"

 Helgi Maret Olveti viimane isikunäitus ja kummardus tema loomingule toimus 4.detsembrist kuni 28.detsembrini Vabaduse galeriis kandes nime "Metsamüüt ja müstiline sõõr"

Näituse kontseptsiooni ja ideid jõudis kunstnik veel ise mõelda, kuid kahjuks teostus jäi kuraatori teha, kes oli ka tema lapselaps. Koostöös kunstnikuga sai Ragne Kangro näituse teemat lahti harutada ja seejärel tuua sisse oma visiooni, mis põimuks algsete mõtetega. 

Keskseteks märksõnadeks kujunesid SÕÕR ja METSAMÜÜT, millest sõõr tähistas ringi, kus kunstniku pikaaegne looming kokku saab ja metsamüüt otsene viide looja viimasele samanimelisele seeriale. Need kaks teemat on ka omavahel tihedates sidemetes - sõõr kui puuring, mis aja möödumist tähistab. Metsad ja nende hoidmine oli samuti kunstnikule väga südamelähedane teema, mille viiteid on näha tema viimase seeria töödes. 

      “Sõõr – kõik on sisse   pandud, omavahel       ühendatud ja kokku võetud.“


“Minu lapsepõlve  mälupildid on suurtest segametsadest ja sügavrohelistest sammaldest, mida jääb tänapäeval aina vähemaks."


Lisainfot ja retseptsiooni:

https://arthistartu.wordpress.com/2021/02/07/ragne-kangro-kuidas-valmib-uks-isikunaitus%E2%80%8C/

https://sirp.ee/s1-artiklid/c6-kunst/galeriikaik-dustoopia-ja-suletud-ruumid/